Slovakia Energy SSE

Stredoslovenská energetika a.s. oznamuje zákazníkom zrušenej firmy Slovakia Energy, že ak majú záujem o uzavretie zmluvy na odber elektriny ako aj na odber plynu so spoločnosťou Stredoslovenská energetika a.s., môžu tak urobiť na obecnom úrade vo štvrtok 21.10.2021 o 11. hod., kde  bude prítomný zástupca SSE, ktorý vie poskytnúť všetky potrebné informácie. Ak máte záujem, prineste si so sebou ročné vyúčtovacie faktúry za elektrinu a plyn.