Slovakia Energy

Oznamujeme občanom, že sa v obci pohybujú pracovníci spol. Slovakia Energy za účelom optimalizácie odberných miest elektriny a plynu. Pracovníci sa budú preukazovať platnými certifikátmi.