Testovanie 6.2.2021 – predbežná informácia

Dôležité: V súvislosti s testovaním z dôvodu otvárania škôl – plánujeme testovať v KD v D.Plachtinciach v so 6.2.2021 od 10:00 do 14:00 hod. Podľa doteraz zverejnených informácií sa musí dať otestovať aspoň jeden zákonný zástupca dieťaťa či žiaka, ktorý s ním žije v spoločnej domácnosti. Ak ide o plnoletého žiaka, tak sa testuje len on, bez povinnosti testovania rodiča. Žiaci prvého stupňa základnej školy sa netestujú, aj keď presiahli vek 10 rokov. Uznesenie vlády SR však ešte nie je zverejnené a preto sú tieto informácie len predbežné. Využite rezervačný systém www.dolneplachtince.sk/rezervacia .
V sobotu bude v prevádzke aj webová LIVE kamera, aby ste sa vedeli zariadiť.