Testovanie 6.2.2021 – priebežné informácie

Pre upresnenie: Vo vyhradenom čase 10:00 – 12:00 testujeme zamestnancov MŠ, ZŠ – 1.stupeň, rodičov  a osoby s nimi žijúce v spoločnej domácnosti.