Testovanie COVID-19 online rezervácia

Zarezervujte si termín na testovanie 23.1.2021

www.dolneplachtince.sk/rezervacia