Neobyčajná príhoda

Dňa 10.septembra 2021 o 18.00hod. sa v priestoroch nášho kultúrneho domu uskutočnilo divadelné predstavenie „monodráma“ s názvom Neobyčajná príhoda. Predstavenie  o pravde a jej hodnote v divákoch vzbudila záujem. Prajeme tvorcom veľa úspechov v ich ďalšej tvorbe. C.B.

Read more

Neobyčajná príhoda

„Radím všetkým, aby schválne napísali na papier Španielsko, a bude z toho Čína.“ Dňa 09.10.2021 o 18.00hod. sa v Kultúrnom dome v Dolných Plachtinciach uskutočnila premiéra divadelnej monodrámy Neobyčajná príhoda. Inscenácia priblížila divákom pohľad na fenomén kontroverzných dezinformácií, hoax-u či modifikácie pravdy v dnešnej dobe. Dúfame, že aj na základe tejto monodrámy sme rozvírili v spoločnosti úvahu, ktorá vzbudí záujem o hľadanie odpovedí.

Read more

DIVADELNÉ DIŠPUTY 2021

Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko Veľký Krtíš v spolupráci s obcami Dolné Plachtince, Záhorce, Sucháň, Dolná Strehová, Stredné Plachtince a mestom Modrý Kameň usporiadali  v rozmedzí od 5.júna 2021 do 5. septembra 2021 ôsmy ročník festivalu ochotníckeho divadla DIVADELNÉ DIŠPUTY 2021. Zámerom 8.ročníka festivalu bolo rozvíjať záujem o ochotnícke divadlo v okrese Veľký Krtíš pre súčasnú generáciu, pokračovať v oživovaní divadelných tradícií, podnietiť nové formy […]

Read more

ART MAN

Dňa 12.06.2021 o 18.00hod. sa v priestoroch KD Veľký Krtíš uskutočnila premiéra divadelného predstavenia ArtMan. Predstavenie upriamovalo pozornosť na zmysel a potrebu umenia v dnešnej spoločnosti. O aktuálnosti tejto témy nieto pochýb a preto life-motívom predstavenia bolo a myslím, že aj v spoločnosti dlho bude, otázka: Na čo má slúžiť umenie? Dúfame, že návodom k odpovedi pre divákov bolo aj naše predstavenie.  

Read more
1 2