Testovanie Príbelce 23.4.2021

Oznamujeme, že testovanie na COVID-19 sa v piatok 23.4.2021 uskutoční v Príbelciach v čase od 15:00 do 19:30 hod.