Testovanie Príbelce 27.2.2021

COVID-19. Testovanie sa uskutoční dňa 27.02.2021, tj. v sobotu v čase od 8.00 hod. v priestoroch Kultúrneho domu v Príbelciach. 

Na testovanie sa môžete prihlásiť cez online formulár. Viac na www.pribelce.sk