Tradičná vinárska súťaž Plachtince 2022 – výsledky

Výsledky odborného hodnotenia zo dňa 12.4.2022

Výsledovka Plachtince 2022.pdf