Veľkonočné trojdnie 2023

Časy bohoslužieb cez Veľkonočné trojdnie:

Štvrtok: 18:00 – sv.omša,
Piatok: 16:00 – krížová cesta, 16:30 obrady, po obradoch 15 min. poklona,
Sobota: 09:00 – 17:00 celodenná poklona, 19:30 Vigília vzkriesenia,
Nedeľa: 10:30  – sv. omša.