VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ V ROKU 2018

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 203/2018 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania na sobotu 10. novembra 2018.

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby starostu obce

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby do Obecného zastupiteľstva

Rozhodnutie predsedu NR SR 2018_203.

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený.

Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu: 7 poslancov, 1 volebný obvod

Vymenovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie, sídlo, tel. kontakt a úradné hodiny: Michal Mikuš

Určenie zamestnanca pre OTZ: Michal Mikuš

Zverejnenie počtu obyvateľov: 617 (ku dňu vyhlásenia volieb).

Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie: obec@dolneplachtince.sk

 

Viac informácií nájdete na oficiálnej stránke Ministerstva vnútra SR: http://www.minv.sk/?volby-oso2018.

Zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.