Vysledky volieb sms

Zverejňujeme oficiálne výsledky volieb: Zvolený starosta – Bc. Cyril Bartók, 270 hl.; nezvolený kandidát: Ondrej Hudec, 13 hl.; POSLANCI: MUDr. Petra Kozárová, 210 hl.; Milan Očko, 202 hl.; Ing. Marek Lupták, 197 hl.; Jozef Toldy, 182 hl. MUDr. Peter Šalko, 178 hl.;  Miroslava Székelyová, 176 hl.; Mgr. Dana Hrehušová, 162 hl.; Náhradníci: Jozef Šimún, 145 hl. Viac na www.dolneplachtince.sk