ČSAD Tišnov

Spoločnosť ČSAD Tišnov oznamuje, že linka 000335 R. Sobota – Lučenec – V. Krtíš – Levice – Nitra – Bratislava – Brno opäť premáva.

Rimavská – Brno 2