DIVADELNÉ DIŠPUTY 2021

Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko Veľký Krtíš v spolupráci s obcami Dolné Plachtince, Záhorce, Sucháň, Dolná Strehová, Stredné Plachtince a mestom Modrý Kameň usporiadali  v rozmedzí od 5.júna 2021 do 5. septembra 2021 ôsmy ročník festivalu ochotníckeho divadla DIVADELNÉ DIŠPUTY 2021.

Zámerom 8.ročníka festivalu bolo rozvíjať záujem o ochotnícke divadlo v okrese Veľký Krtíš pre súčasnú generáciu, pokračovať v oživovaní divadelných tradícií, podnietiť nové formy činnosti a nadviazať na dlhoročnú tradíciu ochotníckeho divadla v okrese. V tomto roku mal festival putovný charakter a prvýkrát sme ho rozšírili okrem Veľkého Krtíša a Dolných Plachtiniec o obce Stredné Plachtince, Záhorce, Sucháň, Dolná Strehová a mesto Modrý Kameň. Cieľom bolo prezentovať ochotnícku divadelnú tvorbu, vytvoriť možnosť vzájomnej spolupráce a výmeny skúseností v oblasti ochotníckej umeleckej tvorby a dať priestor pre inovatívne „dišputy“ (besedy) o potrebe, smerovaní divadla a tiež o najvýraznejších ženských osobnostiach dramatickej tvorby v našom okrese.

Divadelné dišputy zahájilo Potulné dividlo J+T z Medzibrodu s autorskou inscenáciou „Legenda Jánošikowa“ s protagonistami Tomášom Pohorelcom a Jurajom Haviarom (5.6. 2021 Záhorce, 20.6.2021 Modrý Kameň).  Nechýbala ani bláznivá komédia „ Pinďúr“ Divadla Štefana Kvietika z Veľkého Krtíša v podaní Evy Hentekovej, Vlasťa Krajčiho a Miloša Vargu ( 13.6.2021 Sucháň, 20.6.2021 Dolná Strehová, 11.7.2021 Stredné Plachtince). Komédiou plnou sĺz a vtipných zvratov „To zas bude rečí“  s hercami Marošom Krajčovičom a Gabom Obernauerom pobavilo Divadlo D35 z Banskej Bystrice divákov na podujatí v Dolných Plachtinciach (27.6.2021). Bolo pre nás veľkou cťou, že účasť na festivale prijala excelentná divadelná diva pani Milka Zimková, ktorá v Dolných Plachtinciach (24.6.2021) vystúpila s monodrámou „Neveľo nás idze, neveľo nám treba“. Tento tragikomický príbeh bol podkladom pre scenár filmu „Pásla kone na betóne“, ktorého je hlavnou protagonistkou. Tohtoročné Divadelné dišputy vyvrcholili vystúpením  divadla „Prácheňská scéna“ z Písku (Česká republika)  -partnerského súboru  Divadla Š. Kvietika, ktoré sa predstavilo hrou Jana Zindulku „ DVEŘE“ dňa 3. septembra 2021 v kultúrnom dome v Dolných Plachtinciach.

Divadelný festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Už teraz sa tešíme na ďalší – 9. ročník festivalu Divadelné Dišputy, ktorý rozšírime o ďalšie obce nášho okresu.

M.V.

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.