Divadelné predstavenie Janík

Divadelné predstavenie „JANÍK“, prezentuje zvyky a obyčaje na fašiangy z
prvej polovice 20.st. v regióne Hont. Ústrednou témou inscenácie je konflikt
jednotlivca so spoločnosťou. Fašiangy boli obdobím zábavy, obchôdzok s
maskami. Inšpiratívnym zdrojom, z ktorého vychádzali tieto tradičné formy
zábavy, boli kolektívne vykonávané práce – priadky, páračky a zakáľačky.
V divadelnom predstavení sa objavia: nárečie, zvyky, obyčaje, príslovia a
porekadlá z regiónu Hont v období fašiangov z prvej polovice 20.storočia, ktoré
neboli doteraz publikované ani prezentované v žiadnej podobnej forme a ovláda
ich už len malá skupina obyvateľov žijúcich na tomto území.

Účinkujú: Vlasťo Krajči, Danka Fridrichová, Eva Henteková, Magda Stanková,
Mária Kropáčová, Oliver Závodský, Zojka Fridrichová.
Hudobný sprievod: Štefánia Selská, Jana Krajčiová, Juraj Matiaš.
Scéna, kostýmy: Silvia Svákusová
Úprava scenára do Plachtinského nárečia: Juraj Matiaš
Réžia: Cyro Páriš