FOND NA PODPORU UMENIA PODPORIL NÁKUP KNÍH

Obec Dolné Plachtince získala v roku 2020 prostredníctvom projektu „Akvizícia knižničného fondu“ finančné prostriedky na nákup novej literatúry. Doplnenie knižničného fondu z verejných prostriedkov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu.

Celkové oprávnené výdavky:  2 200 €

Podporené z FPU:   2 000 €