Harmonogram vývozov odpadov pre rok 2019

Zverejňujeme harmonogram vývozov komunálneho odpadu na prvý polrok 2019. 

Po kliknutí na tento text sa Vám zobrazí harmonogram vývozov odpadov pre rok 2019.