Koronavírus – dôležité – čítajte

Zverejňujeme dôležité informácie o koronavíruse. Kliknite pre stiahnutie pdf.

AKTUÁLNE

Aktualizované: 29.10.2020, 13.26 h, zdroj: http://www.uvzsr.sk/, TASR, RKC farnosť Dolné Plachtince, vlastný archív.

Harmonogram testovania 31.10.2020 – 1.11.2020

https://www.dolneplachtince.sk/wp/harmonogram-testovania-31-10-1-11-2020/

 

Od soboty 24. októbra do nedele 1. novembra bude vychádzanie mimo svojich obydlí obmedzené. 

Toto obmedzenie sa nevzťahuje na:
1. cestu do a zo zamestnania a cestu na výkon podnikateľskej činnosti alebo inej obdobnej činnosti,
2. cestu v nevyhnutnom rozsahu za účelom obstarania nevyhnutných základných životných potrieb (nákup potravín, liekov a zdravotníckych prostriedkov, hygienického tovaru, kozmetiky a iného drogériového tovaru, krmív a ďalších potrieb pre zvieratá, zabezpečenie starostlivosti o deti, zabezpečenie starostlivosti o domáce zvieratá, doplnenie pohonných hmôt) do najbližšej maloobchodnej predajne od miesta bydliska a cestu späť,
3. cestu v nevyhnutnom rozsahu za účelom kúpy novín alebo tlačovín, servisu telekomunikačných zariadení, cesty na poštu, do prevádzok poštových, bankových, poisťovacích služieb, čistiarne a práčovne, autoservisu, stanice technickej kontroly, kľúčovej služby a očnej optiky,
4. cestu za účelom obstarania nevyhnutných základných životných potrieb podľa bodu 2. pre inú osobu (susedská výpomoc) a cestu späť,
5. cestu do zdravotníckeho zariadenia za účelom neodkladného lekárskeho vyšetrenia, vrátane sprevádzania blízkou osobou alebo príbuzným a cestu späť,
6. cestu na vykonanie RT-PCR testu alebo antigénového testu certifikovanému na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 a cestu späť,
7. cestu na pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva, krst a cestu späť,
8. cestu za účelom starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný a cestu späť,
9. cestu osoby so psom alebo mačkou do 100 metrov od miesta pobytu a cestu za účelom starostlivosti o hospodárske zvieratá a cestu späť,
10. pobyt v prírode v extraviláne obce v rámci okresu, v prípade hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a Košíc v extraviláne v rámci územia mesta,
11. cestu maloletého dieťaťa do a zo zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku, materskej školy a základnej školy pre žiakov prvého až štvrtého ročníka za účelom plnenia povinnej školskej dochádzky a cestu späť,
12. doprevádzanie maloletého dieťaťa do a zo zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku, materskej školy a základnej školy pre žiakov prvého až štvrtého ročníka za účelom plnenia povinnej školskej dochádzky a cestu späť,
13. dojazd do bydliska do 25. októbra 2020;

Na základe významne zhoršujúcej epidemiologickej situácie o tom uznesením rozhodla Vláda Slovenskej republiky.

V priloženej prezentácii nájdete dáta, na základe ktorých vláda SR rozhodla o dočasnom obmedzení pohybu na území Slovenskej republiky. Rovnako v nej nájdete prehľadne uvedené výnimky, na ktoré sa obmedzenie pohybu nevzťahuje. Iné podmienky platia pre okresy Dolný Kubín, Námestovo, Tvrdošín a Bardejov (dlhodobo nepriaznivá epidemiologická situácia na lokálnej úrovni) a iné pre zvyšok Slovenska.

Presné znenie uznesenia vlády SR o obmedzení pohybu na území SR nájdete tu.

Doterajšie obmedzenia – rúška, zákaz zhromažďovania nad 6 osôb, nákupné hodiny pre seniorov atď OSTÁVAJÚ V PLATNOSTI.

Sväté omše, ani iné obrady s výnimkou krstov, sobášov a pohrebov sa podľa teraz dostupných informácií od soboty 24. októbra do nedele 1. novembra NEBUDÚ KONAŤ.

Viac na https://www.uvzsr.sk/.

 

Informácie

Článok o koronavíruse, príznakoch a pokyny RÚVZ ku karanténe: článok COVID-19 (1) – dôležité

Máte podozrenie alebo potvrdený koronavírus? Čítajte 10 odporúčaní: 10_odpor_an_ke_ste_doma_COVID_19 – dôležité
Čo robiť ak ste chorý: _o_robi_ak_ste_chor_COVID_19
Rizikové osoby pozorne čítajte: Osoby_s_vy_m_rizikom_ochorenia_COVID_19 – dôležité
Pomôžte sebe aj druhým: Pomoc_sebe_a_druh_m_COVID_19
Telefónny zoznam najčastejšie navštevovaných lekárov: Lekari telefonny zoznam

Leták o koronavíruse: pcsz-koronavirus-infografika

Príznaky ochorenia

horúčka
kašeľ
sťažené dýchanie
bolesť svalov
bolesť hlavy
únava

Viac sa dozviete:

http://www.uvzsr.sk/ 

https://www.korona.gov.sk/

https://virus-korona.sk/