Nariadenie regionálnej a potravinovej správy na zabezpečenie kontroly a zabránenie šírenia afrického moru ošípaných.

Nariadenie regionálnej a potravinovej správy na zabezpečenie kontroly a zabránenie šírenia afrického moru ošípaných.