Neobyčajná príhoda

„Radím všetkým, aby schválne napísali na papier Španielsko, a bude z toho Čína.“
Dňa 09.10.2021 o 18.00hod. sa v Kultúrnom dome v Dolných Plachtinciach uskutočnila
premiéra divadelnej monodrámy Neobyčajná príhoda. Inscenácia priblížila divákom pohľad
na fenomén kontroverzných dezinformácií, hoax-u či modifikácie pravdy v dnešnej dobe.
Dúfame, že aj na základe tejto monodrámy sme rozvírili v spoločnosti úvahu, ktorá vzbudí
záujem o hľadanie odpovedí.