Oznam pre žiadateľov priamych podpôr – PPA

PPA Bratislava, regionálne pracovisko Levice zverejňuje výzvu na prevzatie rozhodnutí o poskytnutí priamych podpôr na plochy pre rok 2018. Oznam sa Vám zobrazí po kliknutí na odkaz.