Oznámenie o prerušení distribúcie elektrickej energie

SSD oznamuje, že v termíne od: 09.08.2023 07:30 do: 09.08.2023 15:30 bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská
distribucná, a.s..

Po kliknutí na tento odkaz sa Vám zobrazí vyrozumenie