Oznámenie o prerušení dodávky elektrickej energie III.

Stredoslovenská energetika oznamuje prerušenie dodávky el. energie v dňoch 7.8.2017, 8.8.2017, 9.8.2017, 10.8.2017, 11.8.2017, 14.8.2017, 15.8.2017, 16.8.2017, 17.8.2017, 18.8.2017, 21.8.2017, 22.8.2017, 23.8.2017, 24.8.2017 a 25.8.2017 v čase od 7:30 do 16:30.

Oznámenie si môžete prečítať po kliknutí na tento text.