Oznámenie o prerušení dodávky elektrickej energie

Stredoslovenská energetika oznamuje prerušenie dodávky el. energie v dňoch 18.7.2017, 19.7.2017, 20.7.2017, 21.7.2017, 24.7.2017, 25.7.2017, 26.7.2017, 27.7.2017 a 28.7.2017 v čase od 7:30 do 16:30.

Oznámenie si môžete prečítať po kliknutí na tento text.