Prerušenie dodávky el. energie

Stredoslovenská energetika oznamuje prerušenie dodávky el. energie dňa 18.2.2021 v čase od 8.00 do 15.00, zoznam dotknutých odberných miest sa Vám zobrazí po kliknutí na tento text.