Prerušenie dodávky elektriny 25.4.2017

V prílohe nájdete vyrozumenie od SSE-D ohľadom plánovanej odstávky dodávky elektrickej energie v obci dňa 25.4.2017

 

Vyrozumenie