Testovanie COVID-19 23.1.2021

Miesto testovania: v Kultúrnom dome v Dolných Plachtinciach

Dátum testovania: sobota 23.1.2021 od 8.00 do 20.00 hod.

 

Čo si treba k testovaniu doniesť:

Občania od 15 rokov: občiansky preukaz

Občania od 10 – 15 rokov: kartičku poistenca


Prosíme občanov, aby prichádzali v abecednom poradí podľa začiatočného písmena priezviska v uvedených hodinách:

  

od 08:00 hod do 09:00 hod                   A, C, E, F, I

od 09:00 hod do 10:00 hod                   B

od 10:00 hod do 11:00 hod                   D, G

od 11:00 hod do 12:30 hod                   H, CH, J, L, N

od 12:30 hod do 13:30 hod                   Obedná prestávka

od 13:30 hod do 15:30 hod                   K

od 15:30 hod do 16:30 hod                   M

od 16:30 hod do 17:30 hod                   O, P, R

od 17:30 hod do 19:00 hod                   S, T, V

od 19:00 hod do 20:00 hod                   Š, Z

 

Prosíme všetkých obyvateľov, aby sa snažili dodržať odporúčaný čas, čím chceme predísť dlhej čakacej dobe pred odberným miestom. Harmonogram bol vypracovaný na základe zoznamu obyvateľov obce vo veku od 15 do 65 rokov.

  

V prípade záujmu môžete využiť online rezerváciu na presný čas na stránke www.dolneplachtince.sk/rezervacia