Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2020

Obec Dolné Plachtince v súlade s §4/6 Zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020.

ÚROVEŇ VYTRIEDENIA V OBCI DOLNÉ PLACHTINCE JE: 48,43%.

Sadzba za uloženie zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu na skládku odpadov na rok 2021 je 18,00 EUR/tona.