Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2021

Obec Dolné Plachtince v súlade s §4/6 Zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2021.

ÚROVEŇ VYTRIEDENIA V OBCI DOLNÉ PLACHTINCE JE: 43,32%.

Sadzba poplatku pre rok 2022 za uloženie zmesového komunálneho odpadu (20 03 01) a objemného odpadu (20 03 07) na skládku odpadov v euro.t-1 je 18,00 €.