Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2022

Obec Dolné Plachtince v súlade s §4/6 Zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2022.

ÚROVEŇ VYTRIEDENIA V OBCI DOLNÉ PLACHTINCE JE: 65,77%.

Sadzba poplatku pre rok 2023 za uloženie zmesového komunálneho odpadu (20 03 01) a objemného odpadu (20 03 07) na skládku odpadov v euro.t-1 (platná pd 1.3.2023 do 28.2.2024) je 11,00 €.