Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2023

Obec Dolné Plachtince v súlade s §4/6 Zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2023.

ÚROVEŇ VYTRIEDENIA V OBCI DOLNÉ PLACHTINCE JE: 59,10%.

Sadzba poplatku pre rok 2024 za uloženie zmesového komunálneho odpadu (20 03 01) a objemného odpadu (20 03 07) na skládku odpadov v euro.t-1 (platná od 1.3.2024 do 28.2.2025) je 15,00 €.