Územný plán – správa o hodnotení – informácia pre verejnosť

Oznamujeme zverejnenie informácie pre verejnosť.

Viac: Informácia pre verejnosť