Územný plán – verejný oznam

Pozývame Vás na verejné prerokovanie návrhu územného plánu.

Viac: Verejný oznam