VOĽBY DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU 2024

Rozhodnutie predsedu NRSR z 9.2.2024 o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu

Informácie pre voliča

Vymenovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie

Určenie volebného okrsku a volebnej miestnosti

Určenie zamestnanca zodpovedného za organizačno-technické zabezpečenie volieb do Európskeho parlamentu v roku 2024

Zverejnenie elektronickej adresy pre účely doručenia písomností týkajúcich sa volieb do Európskeho parlamentu v roku 2024

zapisnica_volby_EP