VOĽBY PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2024

ROZHODNUTIE PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY z 8. januára 2024 o  vyhlásení volieb prezidenta Slovenskej republiky

Informácie pre voliča

Vymenovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie

Určenie volebného okrsku a volebnej miestnosti

Určenie zamestnanca zodpovedného za organizačno-technické zabezpečenie volieb prezidenta SR v roku 2024

Zverejnenie elektronickej adresy pre účely doručenia písomnosti týkajúcich sa volieb prezidenta SR v roku 2024

Hlasovací preukaz

Kandidáti pre Voľby prezidenta Slovenskej Republiky

Zápicnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách prezidenta SR – 1. kolo

Zápicnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách prezidenta SR – 2. kolo