Záverečný účet za rok 2017

Zverejňujeme:

Záverečný účet za rok 2017 a rozpočtové hospodárenie za rok 2017

Konsolidovaná výročná správa za rok 2017Správa audítora za rok 2017