Záverečný účet

Záverečný účet za rok 2015 a rozpočtové hospodárenie za rok 2015.
Záverečný účet za rok 2016 a rozpočtové hospodárenie za rok 2016.
Záverečný účet za rok 2017 a rozpočtové hospodárenie za rok 2017.
Záverečný účet za rok 2018 a rozpočtové hospodárenie za rok 2018 (v schvaľovaní)