Záverečný účet

Záverečný účet za rok 2015 a rozpočtové hospodárenie za rok 2015.
Záverečný účet za rok 2016 a rozpočtové hospodárenie za rok 2016.
Záverečný účet za rok 2017 a rozpočtové hospodárenie za rok 2017.
Záverečný účet za rok 2018 a rozpočtové hospodárenie za rok 2018.
Záverečný účet za rok 2019 a rozpočtové hospodárenie za rok 2019.
Záverečný účet za rok 2020 a rozpočtové hospodárenie za rok 2020.
Záverečný účet za rok 2021 a rozpočtové hospodárenie za rok 2021.
Záverečný účet za rok 2022 a rozpočtové hospodárenie za rok 2022.