Oznámenie o počte obyvateľov obce Dolné Plachtince pre voľby do orgánov samosprávy obcí

Oznámenie o počte obyvateľov obce Dolné Plachtince pre voľby do orgánov samosprávy obcí