Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2023

Rozhodnutie o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky – Informácie pre voliča Vymenovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie Určenie volebného okrsku a volebnej miestnosti Určenie zamestnanca zodpovedného za OTZ   V zmysle § 49 ods. 4 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme […]

Read more

Záverečný účet

Záverečný účet za rok 2015 a rozpočtové hospodárenie za rok 2015. Záverečný účet za rok 2016 a rozpočtové hospodárenie za rok 2016. Záverečný účet za rok 2017 a rozpočtové hospodárenie za rok 2017. Záverečný účet za rok 2018 a rozpočtové hospodárenie za rok 2018. Záverečný účet za rok 2019 a rozpočtové hospodárenie za rok 2019. Záverečný účet za rok 2020 […]

Read more

PHSR 2022-2030

“Program HOSPODÁRSKEHO ROZVOJA A SOCIÁLNEHO ROZVOJA mikroregiónu Východný Hont“  bol vypracovaný ako strategický plánovací dokument pre  udržateľný rozvoj územia a jej členských obcí. Výstupom  programu  je komplexný audit  rozvojového potenciálu  v území zhrnutý formou SWOT analýzy, na základe ktorého  je zadefinovaný návrh možností rozvoja územia s využitím dostupných miestnych zdrojov a návrh na konkrétne projekty a programy. Program bol spracovaný metódou interaktívneho plánovania,  kde  […]

Read more

Obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo: 1. MUDr. Petra Kozárová Hlas – sociálna demokracia 2. Milan Očko Hlas – sociálna demokracia 3. Ing. Marek Lupták Hlas – sociálna demokracia 4. Jozef Toldy Hlas – sociálna demokracia 5. MUDr. Peter Šalko Hlas – sociálna demokracia 6. Miroslava Székelyová Hlas – sociálna demokracia 7. Mgr. Dana Hrehušová bez straníckej príslušnosti Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce […]

Read more

Návrh zmien a doplnkov č. 1 územného plánu

Verejný oznam Obec DOLNÉ PLACHTINCE ako orgán územného plánovania podľa § 16  ods. 2) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a v súlade s § 22 ods. 1)  a § 31 citovaného zákona oznamuje verejnosti, fyzickým a právnickým osobám prerokovanie Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Dolné Plachtince, ktoré sa uskutoční v čase od 30.09.2022 do 31.10.2022. Návrh […]

Read more

Výzva na prevzatie rozhodnutia o zaregistrovaní kandidáta

Výzva na prevzatie rozhodnutia o zaregistrovaní kandidáta Miestna volebná komisia v Dolných Plachtinciach na svojom zasadnutí dňa 05.09.2022 zaregistrovala kandidátov na starostu obce Dolné Plachtince a na poslancov obecného zastupiteľstva v Dolných Plachtinciach o čom v zmysle ustanovenia §172, ods.3 a §177, ods.3 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov […]

Read more
1 2 3 5