Prerušenie dodávky el. energie

Stredoslovenská energetika oznamuje prerušenie dodávky el. energie v dňoch:

21.7.2021 v čase od 8.00 do 15.00, zoznam dotknutých odberných miest sa Vám zobrazí po kliknutí na tento text.

13.8.2021 v čase od 7.45 do 13.00, zoznam dotknutých odberných miest sa Vám zobrazí po kliknutí na tento text.