Plachtinský dvor – Hontianska paráda v Hrušove

Tešíme sa na Vás 🙂

https://www.facebook.com/pages/category/Arts—entertainment/Plachtinsk%C3%BD-dvor-Hontianska-par%C3%A1da-v-Hru%C5%A1ove-111858438298339/