Nájomné byty

Obec Dolné Plachtince má vo vlastníctve nájomný bytový dom s 24 bytovými jednotkami bežného štandardu. Zoznam bytov.pdf   Podmienky prideľovania bytov stanovujú aktuálne platné zásady Smernica S-1_2023 Zásady prideľovania nájomných bytov.pdf   prílohy k zásadám: 1. Žiadosť o pridelenie bytu:  Smernica S-1_2023 príloha 1.pdf      Prílohy k žiadosti o pridelenie bytu: PRILOHY K ZIADOSTI.pdf 2. bodové hodnotenie žiadateľa vzor: […]

Read more

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2023

Rozhodnutie o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky – Informácie pre voliča Vymenovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie Určenie volebného okrsku a volebnej miestnosti Určenie zamestnanca zodpovedného za OTZ   V zmysle § 49 ods. 4 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme […]

Read more

Priemerné bežné výdavky, priemerné skutočne dosiahnuté príjmy z platenia úhrad za sociálnu službu a ekonomicky oprávnené náklady za sociálne služby

Zverejňujeme v zmysle § 77, ods. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov Priemerné bežné výdavky, priemerné skutočne dosiahnuté príjmy z platenia úhrad za sociálnu službu a ekonomicky oprávnené náklady za sociálne služby poskytované Obcou Dolné Plachtince v roku 2022 priemerne naklady a prijmy opatrovatelska_2022 pdf   V obci Dolné Plachtince sídli neverejný poskytovateľ […]

Read more

Výpočet ekonomicky oprávnených nákladov

Obec Dolné Plachtince zverejňuje v zmysle § 72 ods. 5 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách: Ekonomicky oprávnené náklady opatrovateľská služba za kalendárny rok 2022 v pôsobnosti obce  EON_2022 pdf.   Na základe požiadavky neverejného poskytovateľa sociálnych služieb Annamaria n.o., zariadenie pre seniorov, Dolné Plachtince 80, IČO: 50572024, zverejňujeme výpočet ekonomicky oprávnených nákladov v zmysle § 72 ods. 5 […]

Read more

Výzva na prevzatie rozhodnutia o zaregistrovaní kandidáta

Výzva na prevzatie rozhodnutia o zaregistrovaní kandidáta Miestna volebná komisia v Dolných Plachtinciach na svojom zasadnutí dňa 05.09.2022 zaregistrovala kandidátov na starostu obce Dolné Plachtince a na poslancov obecného zastupiteľstva v Dolných Plachtinciach o čom v zmysle ustanovenia §172, ods.3 a §177, ods.3 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov […]

Read more
1 2 3 7