Cirkev

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Dolné Plachtince 991 24 Dolné Plachtince 177 Telefón: 047/483 01 64 E-mail: dolne.plachtince@fara.sk Filiálky: Horné Plachtince Plachtinské Lazy Príbelce Stredné Plachtince Správca farnosti: Mgr. Ladislav Deset Rozloha farnosti: 68,45 km2   Na základe Covid – automatu budú od pondelka 19. 4 2021 opäť povolené verejné bohoslužby s nasledujúcimi podmienkami: – prítomnosť osôb na 15 m2/1 osoba–u nás prítomnosť 13. osôb včítane kňaza, […]

Čítať viac

Školské kuchyne

Obec Dolné Plachtince Školská jedáleň pri MŠ, 991 24 Dolné Plachtince 95 IČO: 00319309, DIČ: 2021243136 Vedúca: Ivana Jardek Kuchárka: Marcela Kováčová Tel. 047/48 30 098 E-mail: jedalen@dolneplachtince.sk Školská jedáleň zabezpečuje rozvoz obedov priamo do domácností, v prípade záujmu kontaktujte vedúcu školskej jedálne na uvedenom telefónnom čísle. Aktuálne jedálne lístky: Jedálny lístok desiata, olovrant Jedálny lístok obed

Čítať viac

Mimoriadne situácie

V zozname nájdete postupy – odporúčania pre občanov v prípade ohrození/mimoriadnej udalosti. 1. Ako postupovať pri vzniku povodne? 2. Ako postupovať pri vzniku požiaru? 3. Ako postupovať pri vzniku víchrice? 4. Ako postupovať pri úniku nebezpečných chemických látok? 5. Ako postupovať pri úniku nebezpečných biologických látok? 6. Ako postupovať pri úniku rádioaktívnych látok? 7. Ako postupovať pri dopravnej nehode spojenej […]

Čítať viac
1 2 3 5