REFERENDUM 2023

Referendum – Informácia pre voliča

Rozhodnutie o vyhlásení referenda

Určenie volebného okrsku a volebnej miestnosti 

Zverejnenie elektronickej adresy pre referendum

Určenie zamestnanca zodpovedného za OTZ

Vymenovanie zapisovateľa okrskovej volebnej komisie