Určenie zamestnanca zodpovedného za organizačno-technické zabezpečenie volieb do orgánov samosprávy obcí

Určenie zamestnanca zodpovedného za organizačno-technické zabezpečenie volieb do orgánov samosprávy obcí