Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2023

Rozhodnutie o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky – Informácie pre voliča

Vymenovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie

Určenie volebného okrsku a volebnej miestnosti

Určenie zamestnanca zodpovedného za OTZ

 

V zmysle § 49 ods. 4 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme elektronickú adresu na

– doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie v Dolných Plachtinciach

– doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu:

obec@dolneplachtince.sk