Výzva na prevzatie rozhodnutia o zaregistrovaní kandidáta

Výzva na prevzatie rozhodnutia o zaregistrovaní kandidáta

Miestna volebná komisia v Dolných Plachtinciach na svojom zasadnutí dňa 05.09.2022 zaregistrovala kandidátov na starostu obce Dolné Plachtince a na poslancov obecného zastupiteľstva v Dolných Plachtinciach o čom v zmysle ustanovenia §172, ods.3 a §177, ods.3 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydala rozhodnutie.

Na základe vyššie uvedeného Miestna volebná komisia v Dolných Plachtinciach vyzýva politické strany, koalície a nezávislých kandidátov na prevzatie rozhodnutia o zaregistrovaní kandidátov.

Predmetné rozhodnutia si môžete prevziať na obecnom úrade v Dolných Plachtinciach.

 

Nika Mikušová
zapisovateľka Miestnej volebnej komisie v Dolných Plachtinciach