Členstvo v združeniach

Obec Dolné Plachtince je členom združení:

ZMOS – združenie miest a obcí Slovenska

Mikroregión Východný Hont

Miestna akčná skupina – Hontiansko-Novohradské partnerstvo

Spoločný obecný úrad Modrý Kameň

ZMOVR – združenie miest a obcí Veľkokrtíšskeho regiónu