Elektronická úradná tabuľa

Dokumenty uverejnené na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET):Všeobecne záväzné nariadenie Obce Dolné Plachtince č. 2 / 2022 o udržiavaní čistoty v obci

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Dolné Plachtince č. 1 / 2022 o miestnom referende, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o organizácii miestneho referenda

zdroj: cuet.slovensko.sk