Školské kuchyne

Obec Dolné Plachtince
Školská jedáleň pri MŠ,

991 24 Dolné Plachtince 95
IČO: 00319309, DIČ: 2021243136

Vedúca: Ivana Jardek
Kuchárka: Marcela Kováčová
Tel. 047/48 30 098

E-mail: jedalen@dolneplachtince.sk

Školská jedáleň zabezpečuje rozvoz obedov priamo do domácností, v prípade záujmu kontaktujte vedúcu školskej jedálne na uvedenom telefónnom čísle.

Aktuálne jedálne lístky:

Jedálny lístok desiata, olovrant

Jedálny lístok obed