Mimoriadne situácie

V zozname nájdete postupy – odporúčania pre občanov v prípade ohrození/mimoriadnej udalosti.

1. Ako postupovať pri vzniku povodne?
2. Ako postupovať pri vzniku požiaru?
3. Ako postupovať pri vzniku víchrice?
4. Ako postupovať pri úniku nebezpečných chemických látok?
5. Ako postupovať pri úniku nebezpečných biologických látok?
6. Ako postupovať pri úniku rádioaktívnych látok?
7. Ako postupovať pri dopravnej nehode spojenej s únikom nebezpečných látok?
8. Ako postupovať pri oznámení o uložení bomby, trhaviny, použití nebezpečnej látky, a pod.?
9. Ako postupovať pri obdržaní podozrivej zásielky (list, balíček…)?
10. Ako postupovať pri neoprávnenom použití strelných zbraní (napr. teroristický útok)?
11. Ako postupovať pri ochorení zvierat (epizoócie)?
12. Ako postupovať v prípade zemetrasenia?
13. Varovanie obyvateľstva
14. Ako postupovať pri samovoľnej evakuácii?
15. Čo si vziať do evakuačnej batožiny?
16. Prostriedky individuálnej ochrany
17. Ako postupovať pri útoku teroristov?
18. Odporúčania pre občanov v súvislosti s vysokými teplotami